Конфиденциалност

Потребителят има право на достъп до доброволно въведените от него лични данни, както и да извършва промяна по тях с цел да ги актуализира.

Потребителят се съгласява с ползването на личните му данни при обработка на поръчките и услугите, които ползва от Сайта.

Сайтът декларира, че няма да предоставя никакви данни за Потребителите на трети лица или рекламни агенции. Данни за Потребителите, както и събираните IP адреси ще бъдат предоставяни единствено и само в случаите, предвидени от закона.

Потребителят се задължава да пази в тайна своите входни данни и да бъде отговорен към тяхното използване.

Потребителят носи отговорност за действията, извършени с неговите данни за регистрация. При установяване на злоупотреба, той се задължава да се свърже с екипа на Сайта.

В случай на загуба на парола, Потребителят ще получи нова парола на посочения от него email адрес.