Haidu

Haidu

Камъните Haidu са високотемпературно изпечени керамика за затпчване, които могат да се използват с вода и масло, еднакво добрее. Материалът от керамичната матрица осигурява твърди абразивни SiC частици, които шлифоват ножа. Тези точилни камъни могат ефективно да се използват за различни стомани (например високовъглеродни стомани, слипнер, арнекс, Elmax, Ванадис, Vg10, S30V., M390...) закалени на различни нива на твърдост. Размерът на абразивните частици се дава според FEPA, които са различни от японските категории (JIS). Повърхността на камъните ще бъде най-ефективнас лед известно първоначално заточване. Повърхността, дължащи се на ръчната изработка на всеки камък може леко да се различава от абсолютната равнина, а по време на употреба може да се получи оцветна повърхност, може да се образуват и малки вдлъбнатини, но те не влошават способността на камъните. Тъй като се произвеждат индивидуално, размерът им може леко да се различава от зададения на нашата начална страница. За да почистите и възстановите абразивните повърхности на камъните, ние предлагаме нашия HCC180 камък. Не се влияят от почистващи киселини. Пазете от удар. Заточването е опасен процес, моля, внимавайте! 

Използване с вода

Преди употреба, накисване на точило във вода за около 5-10 минути- камъните трябва да  сап отопени във вода. Започнете да заточвате само когато камъкът е наситен (ако не се образуват мехурчета на повърхността му те са готови за употреба, ако тя все още абсорбира вода, трябва да продължи да се накисва). За да използваме камъните, трябва да ги закрепите ги върху неплъзгаща се повърхност (кърпа от гъба, хартия, гумена подложка)  Държейки ножа под правилния ъгъл трябва да започнем да заточваме с грубите камъни и да продължим с по-фините. Когато използваме най-добрите 1000 или 1200 , трябва да приложим много лек натиск, за да избегнем съсипване на финният и деликатен ръб. Крайните движения за отстраняване на косъма трябва да са толкова леки, че самото тегло трябва да осигури необходимият натиск (или дори опорната ръка трябва да вдигне малко ножа). 

След употреба почистете камъка в съответствие с процедурата, описана на следващата страница, и  да се съхранява на сухо място до следващата употреба. 


Използване с масло


Хайду могат да се използват и с масло. Това може да бъде наш избор при заточването на високовъглеродни стомани, за да се избегне ръжда. Трябва да използваме неорганично масло (като WD40, инструментално масло), тъй като органичното масло ще се замърси и може да коагулира. При използване на камъни с масло те не трябва да се потопени в масло, достатъчно е да пуснете малко на повърхността, докато се насити. Моля, отстранете излишното.  

ПОЧИСТВАНЕ НА КАМЪНИТЕ 

След заточване както на масло и вода наситени камъни трябва да се почистват с вода и HCC180 керамичен камък. Изсипете малко количество вода върху повърхността на използвания камък, а след това със силен натиск те трябва да се търкат с малък почистващия камък. Важно е да се прилага голям натиск, защотоп овърхността може да запуши с метални частици и да стане блестяща, а абразивният ефект на камъка намалява. 

По-добре е да се почисти и търка камъка надлъжно, така че евентуално образуваните малки вдлъбнатини не биха попречили на заточване то. 


Една истинска енциклопедия за заточване в You tube


Вашата количка е празна!